0%
#A11021369 sq.ft
地面: 11 建筑: 2 类型: 2BD
#A11051330 sq.ft
地面: 11 建筑: 2 类型: 2BD
#A16051330 sq.ft
地面: 16 建筑: 2 类型: 2BD
#A15051330 sq.ft
地面: 15 建筑: 2 类型: 2BD
#A13021369 sq.ft
地面: 13 建筑: 2 类型: 2BD
#A13051330 sq.ft
地面: 13 建筑: 2 类型: 2BD
#A02051330 sq.ft
地面: 2 建筑: 2 类型: 2BD
#A02021369 sq.ft
地面: 2 建筑: 2 类型: 2BD
#A12051330 sq.ft
地面: 12 建筑: 2 类型: 2BD
#A12021369 sq.ft
地面: 12 建筑: 2 类型: 2BD
#A14051330 sq.ft
地面: 14 建筑: 2 类型: 2BD
#A15021369 sq.ft
地面: 15 建筑: 2 类型: 2BD
#A14021369 sq.ft
地面: 14 建筑: 2 类型: 2BD
#A16021369 sq.ft
地面: 16 建筑: 2 类型: 2BD
#A17051330 sq.ft
地面: 17 建筑: 2 类型: 2BD
#A17021369 sq.ft
地面: 17 建筑: 2 类型: 2BD
#A18051330 sq.ft
地面: 18 建筑: 2 类型: 2BD
#A18021369 sq.ft
地面: 18 建筑: 2 类型: 2BD
#A19051330 sq.ft
地面: 19 建筑: 2 类型: 2BD
#A19021369 sq.ft
地面: 19 建筑: 2 类型: 2BD
#A20051330 sq.ft
地面: 20 建筑: 2 类型: 2BD
#A20021369 sq.ft
地面: 20 建筑: 2 类型: 2BD
#A21051330 sq.ft
地面: 21 建筑: 2 类型: 2BD
#A21021369 sq.ft
地面: 21 建筑: 2 类型: 2BD
#A03051330 sq.ft
地面: 3 建筑: 2 类型: 2BD
#A03021369 sq.ft
地面: 3 建筑: 2 类型: 2BD
#A04051330 sq.ft
地面: 4 建筑: 2 类型: 2BD
#A04021369 sq.ft
地面: 4 建筑: 2 类型: 2BD
#A05051330 sq.ft
地面: 5 建筑: 2 类型: 2BD
#A05021369 sq.ft
地面: 5 建筑: 2 类型: 2BD
#A06051330 sq.ft
地面: 6 建筑: 2 类型: 2BD
#A06021369 sq.ft
地面: 6 建筑: 2 类型: 2BD
#A07051330 sq.ft
地面: 7 建筑: 2 类型: 2BD
#A07021369 sq.ft
地面: 7 建筑: 2 类型: 2BD
#A08051330 sq.ft
地面: 8 建筑: 2 类型: 2BD
#A08021369 sq.ft
地面: 8 建筑: 2 类型: 2BD
#A09051330 sq.ft
地面: 9 建筑: 2 类型: 2BD
#A09021369 sq.ft
地面: 9 建筑: 2 类型: 2BD
#A10051330 sq.ft
地面: 10 建筑: 2 类型: 2BD
#A10021369 sq.ft
地面: 10 建筑: 2 类型: 2BD
#B02051330 sq.ft
地面: 2 建筑: 1 类型: 2BD
#B02081043 sq.ft
地面: 2 建筑: 1 类型: 2BD
#B03051330 sq.ft
地面: 3 建筑: 1 类型: 2BD
#B03081043 sq.ft
地面: 3 建筑: 1 类型: 2BD
#B04051330 sq.ft
地面: 4 建筑: 1 类型: 2BD
#B04081043 sq.ft
地面: 4 建筑: 1 类型: 2BD
#B05051330 sq.ft
地面: 5 建筑: 1 类型: 2BD
#B05081043 sq.ft
地面: 5 建筑: 1 类型: 2BD
#B06051330 sq.ft
地面: 6 建筑: 1 类型: 2BD
#B06081043 sq.ft
地面: 6 建筑: 1 类型: 2BD
#B07051330 sq.ft
地面: 7 建筑: 1 类型: 2BD
#B07081043 sq.ft
地面: 7 建筑: 1 类型: 2BD
#B08051330 sq.ft
地面: 8 建筑: 1 类型: 2BD
#B08081043 sq.ft
地面: 8 建筑: 1 类型: 2BD
#B09051330 sq.ft
地面: 9 建筑: 1 类型: 2BD
#B09081043 sq.ft
地面: 9 建筑: 1 类型: 2BD
#B10051330 sq.ft
地面: 10 建筑: 1 类型: 2BD
#B10081043 sq.ft
地面: 10 建筑: 1 类型: 2BD
#B11051330 sq.ft
地面: 11 建筑: 1 类型: 2BD
#B11081043 sq.ft
地面: 11 建筑: 1 类型: 2BD
#B12051330 sq.ft
地面: 12 建筑: 1 类型: 2BD
#B12081043 sq.ft
地面: 12 建筑: 1 类型: 2BD
#B13051330 sq.ft
地面: 13 建筑: 1 类型: 2BD
#B13081043 sq.ft
地面: 13 建筑: 1 类型: 2BD
#B14021330 sq.ft
地面: 14 建筑: 1 类型: 2BD
#B14051043 sq.ft
地面: 14 建筑: 1 类型: 2BD
#B15041330 sq.ft
地面: 15 建筑: 1 类型: 2BD
#B15071043 sq.ft
地面: 15 建筑: 1 类型: 2BD
#B16041330 sq.ft
地面: 16 建筑: 1 类型: 2BD
#B16071043 sq.ft
地面: 16 建筑: 1 类型: 2BD
#B17041330 sq.ft
地面: 17 建筑: 1 类型: 2BD
#B17071043 sq.ft
地面: 17 建筑: 1 类型: 2BD
#B18041330 sq.ft
地面: 18 建筑: 1 类型: 2BD
#B18071043 sq.ft
地面: 18 建筑: 1 类型: 2BD
#B19041330 sq.ft
地面: 19 建筑: 1 类型: 2BD
#B19071043 sq.ft
地面: 19 建筑: 1 类型: 2BD
#B20041330 sq.ft
地面: 20 建筑: 1 类型: 2BD
#B20071043 sq.ft
地面: 20 建筑: 1 类型: 2BD
#B21041330 sq.ft
地面: 21 建筑: 1 类型: 2BD
#B21071043 sq.ft
地面: 21 建筑: 1 类型: 2BD
#B22041330 sq.ft
地面: 22 建筑: 1 类型: 2BD
#B22071043 sq.ft
地面: 22 建筑: 1 类型: 2BD
#B23041330 sq.ft
地面: 23 建筑: 1 类型: 2BD
#B23071043 sq.ft
地面: 23 建筑: 1 类型: 2BD
#B24041330 sq.ft
地面: 24 建筑: 1 类型: 2BD
#B24071043 sq.ft
地面: 24 建筑: 1 类型: 2BD
#B25041330 sq.ft
地面: 25 建筑: 1 类型: 2BD
#B25071043 sq.ft
地面: 25 建筑: 1 类型: 2BD
#B26041330 sq.ft
地面: 26 建筑: 1 类型: 2BD
#B26071043 sq.ft
地面: 26 建筑: 1 类型: 2BD
#B27041330 sq.ft
地面: 27 建筑: 1 类型: 2BD
#B27071043 sq.ft
地面: 27 建筑: 1 类型: 2BD
#B28041330 sq.ft
地面: 28 建筑: 1 类型: 2BD
#B28071043 sq.ft
地面: 28 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001369 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001330 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001043 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001369 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001330 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001043 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001369 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001330 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD
#B00001043 sq.ft
地面: 0 建筑: 1 类型: 2BD

公寓

一系列宽敞的公寓,设计和高效的家庭生活贯穿每个季度。无可挑剔的工程通道,可以毫不费力地从公共区域进入您的公寓并通向您的私人露台参数。
筛选
地面1
房间2
1 2 3 4+
建筑面积500 sq.ft - 3320 sq.ft
PLUS

选择
大楼上的公寓

让我们谈谈

MR*
MR. MRS. MISS MS.
*必填输入字段
*必填输入字段
*必填输入字段
*必填输入字段
我接受使用条款
營業部

一号塔 15 层
谢赫扎耶德路
阿联酋迪拜

我们使用 cookie 来个性化和交付内容。 单击“接受”即表示您同意我们的条款。 查看我们的隐私政策了解信息。
否定 接受
选择 C座 外部的 内部的 设施 公寓 经纪商支持
公寓

按功能过滤

公寓的视觉选择

CH
EN RU AR FR FA CZ
请求回电
查询 致电 WhatsApp

联系我们

800 88880
位置

JVC,阿联酋迪拜

销售办公室

阿联酋,迪拜,谢赫扎耶德路,The One Tower,15 楼,邮政信箱 390114

让我们谈谈

MR*
MR. MRS. MISS MS.
*必填输入字段
*必填输入字段
*必填输入字段
*必填输入字段
我接受使用条款

感谢您对 Orchard Place 项目表现出兴趣。
您的消息已发送。我们的销售团队将在 24 小时内与您联系。
如有紧急查询,请致电800 88880

OK