0%

Zásady ochrany osobních údajů

15.05.2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon. Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, u nichž je počáteční písmeno velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

 

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se vámi rozumí fyzická osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá. Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu používá.

Společnost (v této Smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje společnost The One Place Business Center LLC nebo jinou přidruženou společnost ze skupiny The Place Group. Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů.

Přidruženým subjektem se rozumí subjekt, který stranu ovládá, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví nejméně 50 % akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě členů představenstva nebo jiných řídících orgánů.

Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.

Webové stránky odkazují na The One Place Business Center LLC nebo jiné přidružené společnosti ze skupiny The Place Group, dostupné z www.theplace.group.

Služba odkazuje na webové stránky.

Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Odkazuje na společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

Služba sociálních médií třetí strany se týká jakékoli webové stránky nebo jakékoli webové stránky sociální sítě, prostřednictvím které se může uživatel přihlásit nebo vytvořit účet za účelem používání služby.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Pro účely GDPR se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identita. Pro účely CCPA osobní údaje znamenají jakékoli informace, které identifikují, týkají se, popisují nebo mohou být spojeny s vámi nebo by s vámi mohly být přiměřeně spojeny, přímo či nepřímo.

Cookies jsou malé soubory, které webová stránka ukládá do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení a obsahují podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce mezi mnoha jejími způsoby použití.

Údaje o používání se týkají údajů shromažďovaných automaticky, buď generovaných používáním služby nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba trvání návštěvy stránky).

Správcem údajů se pro účely GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Do Not Track (DNT) je koncept, který prosazují americké regulační orgány, zejména USA. Federal Trade Commission (FTC), pro internetový průmysl vyvinout a implementovat mechanismus umožňující uživatelům internetu kontrolovat sledování jejich online aktivit na webových stránkách.

Podnik, pro účely CCPA (kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů), označuje Společnost jako právnickou osobu, která shromažďuje osobní údaje spotřebitelů a určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, nebo jménem které takové jsou shromažďovány informace, které samostatně nebo společně s ostatními určují účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, kteří podnikají ve státě Kalifornie.

Spotřebitelem se pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí fyzická osoba, která má bydliště v Kalifornii. Rezident, jak je definován v zákoně, zahrnuje (1) každého jednotlivce, který je v USA za jiným než dočasným nebo přechodným účelem, a (2) každého jednotlivce, který má bydliště v USA, který je mimo USA dočasně nebo přechodný účel.přechodný účel.

Prodej pro účely zákona CCPA (kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů) znamená prodej, pronájem, uvolňování, zveřejňování, šíření, zpřístupňování, převod nebo jiné sdělování ústně, písemně nebo elektronickými či jinými prostředky osobních údajů spotřebitele. jinému podniku nebo třetí osobě za peněžní nebo jiné hodnotné protiplnění.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

 

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Emailová adresa

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

Adresa, stát, provincie, PSČ, město

Údaje o použití

 

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale bez omezení, typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení. operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

 

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Používáme jak relace, tak trvalé soubory cookie pro účely uvedené níže:

Nezbytné/nezbytné soubory cookieTyp: Soubory cookie relace Spravuje: UsÚčel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly poskytovat služby dostupné prostřednictvím webové stránky a aby vám umožnily používat některé její funkce. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

Zásady používání souborů cookie / Přijetí upozornění Typ souborů cookie: Trvalé soubory cookie Spravuje: Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie na webových stránkách.

Funkčnost Typ souborů cookie: Trvalé soubory cookie Spravuje: UsÚčel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webové stránky, jako je zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zkušenost a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webové stránky.

Sledování a výkon Typ souborů cookie: Trvalé soubory cookie Spravuje: Třetí strany Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti webu a o tom, jak uživatelé web používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jako jednotlivého návštěvníka. Je to proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na web. Tyto soubory cookie můžeme také použít k testování nových reklam, stránek, funkcí nebo nových funkcí webových stránek, abychom viděli, jak na ně naši uživatelé reagují.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Poskytovat a udržovat naši službu, včetně sledování používání naší služby.

Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.

Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.

Abychom vás kontaktovali: Chcete-li vás kontaktovat e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich realizaci.

Abychom vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace dostávat.

Správa vašich požadavků: Zúčastněte se a spravujte vaše požadavky na nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby, abychom vám mohli zobrazovat reklamy, abychom vám pomohli podporovat a udržovat naši službu, abychom vás mohli kontaktovat, mohli vám inzerovat na webových stránkách třetích Stran po vas. navštívili naši službu nebo za účelem zpracování plateb.

 

Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části nebo během jednání o něm jiné společnosti.

S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.

S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabízet určité produkty, služby nebo propagační akce.

S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlížet popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a prohlížet si váš profil.

 

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a vymáhání našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

 

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozovnách Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný vaším odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení Vaše údaje a další osobní údaje.

 

Zveřejnění vašich osobních údajů

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

 

Obchodní transakce

Za určitých okolností může být Společnost povinna zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soud nebo vládní agentura).

 

Další zákonné požadavky

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

Dodržujte zákonnou povinnost

Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti

Předcházet nebo vyšetřovat možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou

Chraňte osobní bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti

Chraňte se před právní odpovědností

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost..

 

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinni je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

 

Analízy

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

Google AnalyticsGoogle Analytics je služba pro webovou analýzu nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděné údaje Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ke sledování a sledování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Emailový marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s informačními bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro zrušení odběru nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který zašleme, nebo nás kontaktujete.

Ke správě a zasílání e-mailů vám můžeme používat poskytovatele e-mailových marketingových služeb.

 

Behaviorální remarketing

Společnost používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran pro vás poté, co jste navštívili naši Službu. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

Remarketingovou službu FacebookFacebook poskytuje společnost Facebook Inc.

Více o zájmově orientované reklamě na Facebooku se můžete dozvědět na této stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950

To opt-out from Facebook's interest-based ads, follow these instructions from Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook dodržuje samoregulační principy online behaviorální reklamy, které zavedla Digital Advertising Alliance. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/ nebo se odhlaste pomocí nastavení vašeho mobilního zařízení.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme pro zpracování plateb používat služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Veškeré údaje o kreditních/debetních kartách a osobně identifikovatelné informace nebudou uloženy, prodávány, sdíleny, pronajímány ani pronajímány žádným třetím stranám.

www.theplace.group nepředá žádné údaje o debetní/kreditní kartě třetím stranám.

Údaje o vaší platební kartě nebudeme uchovávat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS spravovanou Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

 

Použití, výkon a různé

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran k zajištění lepšího zlepšení naší služby.

Invisible reCAPTCHAPoužíváme neviditelnou službu captcha s názvem reCAPTCHA. Služba reCAPTCHA je provozována společností Google. Služba reCAPTCHA může z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace od vás a z vašeho zařízení. Informace shromážděné službou reCAPTCHA jsou uchovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/ v/zásadách/soukromí/

Ochrana osobních údajů GDPR

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Plnění smlouvy: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo pro plnění jakýchkoli předsmluvních závazků z ní.

Zákonné povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na Společnost vztahuje.

Životně důležité zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo jiných fyzických osob.

Veřejné zájmy: Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.

Oprávněné zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností.

V každém případě Vám Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a to zejména, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

 

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že můžete uplatnit svá práva.

V rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a ze zákona máte právo, pokud jste v EU, na:

Požádejte o přístup ke svým Osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požadovat jejich vymazání přímo v sekci nastavení vašeho účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli. To vám také umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.

Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných informací, které o vás máme.

Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo existuje tam, kde se spoléháme na oprávněný zájem jako na právní základ pro naše zpracování a existuje něco o vaší konkrétní situaci, kvůli které chcete vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Požádejte o výmaz Vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali.

Požádejte o přenos Vašich osobních údajů. Vám nebo Vámi zvolené třetí straně poskytneme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.

Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým konkrétním funkcím Služby.

 

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů GDPR

 Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat, abyste ověřili svou totožnost, než na takové žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kontaktujte prosím svůj místní úřad pro ochranu údajů v EHP.

 

Ochrana osobních údajů CCPA

Vaše práva podle zákona CCPA

 Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a ze zákona, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva:

Právo na upozornění. Musíte být řádně informováni o tom, které kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a k jakým účelům jsou osobní údaje používány.

Právo na přístup / právo požadovat. CCPA vám umožňuje požadovat a získávat od společnosti informace týkající se zpřístupnění vašich osobních údajů, které společnost nebo její dceřiné společnosti za posledních 12 měsíců shromáždily, třetí straně pro účely přímého marketingu třetí strany.

Právo odmítnout prodej Osobních údajů. Máte také právo požádat Společnost, aby neprodávala Vaše osobní údaje třetím stranám. Takovou žádost můžete odeslat návštěvou naší sekce nebo webové stránky „Neprodávejte mé osobní údaje“.

Právo vědět o svých osobních údajích. Máte právo požadovat a získat od společnosti informace týkající se zveřejnění následujících informací:

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Zdroje, ze kterých byly osobní údaje shromážděny

Obchodní nebo komerční účel pro shromažďování nebo prodej osobních údajů

Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje

Konkrétní části Osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili

 Právo na výmaz Osobních údajů. Máte také právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které byly shromážděny za posledních 12 měsíců.

The right not to be discriminated against.

Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování jakýchkoli práv vašeho spotřebitele, včetně:

 

Odepírání zboží nebo služeb vám

Účtování různých cen nebo sazeb za zboží nebo služby, včetně využívání slev nebo jiných výhod nebo ukládání sankcí

Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb vám

Naznačovat, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

 

Uplatňování vašich práv na ochranu údajů podle zákona CCPA

Abyste mohli uplatnit svá práva podle zákona CCPA, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nám poslat e-mail nebo zavolat nebo navštívit naši sekci nebo webovou stránku „Neprodávejte mé osobní údaje“.

Společnost bezplatně zveřejní a dodá požadované informace do 45 dnů od obdržení vaší ověřitelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací může být prodloužena jednou o dalších 45 dnů, je-li to přiměřeně nutné a po předchozím upozornění.

  

Neprodávejte mé osobní údaje

Osobní údaje neprodáváme. Poskytovatelé služeb, s nimiž spolupracujeme (například naši reklamní partneři), však mohou ve službě používat technologii, která „prodává“ osobní údaje, jak je definováno zákonem CCPA.

Pokud si přejete zrušit používání svých osobních údajů pro účely zájmově orientované reklamy a těchto potenciálních prodejů, jak jsou definovány v zákoně CCPA, můžete tak učinit podle níže uvedených pokynů.

Upozorňujeme, že jakékoli odhlášení je specifické pro prohlížeč, který používáte. Možná budete muset odhlásit každý prohlížeč, který používáte.

 

webová stránka

Můžete se odhlásit z přijímání reklam, které jsou personalizované tak, jak jsou poskytovány našimi poskytovateli služeb, podle našich pokynů uvedených ve službě:

Z našeho oznamovacího banneru „Souhlas se soubory cookie“.

Nebo z našeho oznamovacího banneru „CCPA Opt-out“.

Nebo z našeho oznamovacího banneru „Neprodávejte mé osobní údaje“.

Nebo z našeho odkazu „Neprodávejte mé osobní údaje“.

Odhlášení umístí do vašeho počítače soubor cookie, který je jedinečný pro prohlížeč, který používáte k odhlášení. Pokud změníte prohlížeč nebo vymažete soubory cookie uložené vaším prohlížečem, budete se muset znovu odhlásit.

 

Mobilní zařízení

Vaše mobilní zařízení vám může poskytnout možnost odhlásit se z používání informací o aplikacích, které používáte, za účelem zobrazování reklam cílených na vaše zájmy:

„Odhlásit se ze zájmově orientovaných reklam“ nebo „Odhlásit se z personalizace reklam“ na zařízeních Android

„Omezit sledování reklam“ na zařízeních iOS

Shromažďování informací o poloze z vašeho mobilního zařízení můžete také zastavit změnou předvoleb na vašem mobilním zařízení.

 

Zásady „nesledovat“, jak to vyžaduje kalifornský zákon na ochranu soukromí online (CalOPPA)

Naše služba nereaguje na signály Do Not Track.

Některé webové stránky třetích stran však zaznamenávají vaše aktivity při prohlížení. Pokud takové webové stránky navštěvujete, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit své preference a informovat webové stránky, že si nepřejete být sledováni. DNT můžete povolit nebo zakázat na stránce předvoleb nebo nastavení vašeho webového prohlížeče.

 

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Customer using the website who are Minor /under the age of 18 shall not register as a User of the website and shall not transact on or use the website.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

 

Platba přes internet

 Veškeré údaje o kreditních/debetních kartách a osobně identifikovatelné informace NEBUDOU uchovávány, prodávány, sdíleny, pronajímány ani pronajímány žádným třetím stranám. Zásady a podmínky webových stránek moldeu být příležitostně změněny nebo aktualizovány, aby splňovaly požadavky a standardy. Zákazníkům se proto doporučuje, aby tyto sekce často navštěvovali, aby byli informováni o změnách na webových stránkách. Změny budou účinné v den jejich zveřejnění.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stranu třetí strany. Rozhodně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupů nebo služeb třetích stran.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením o naší službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

 

Napište nám

MR*
MR. MRS. MISS MS.
*Povinné pole
*Povinné pole
*Povinné pole
*Povinné pole
Souhlasím s Podmínkami použití
OBCHODNÍ KANCELÁŘ

JEDINÁ VĚŽ, PATRO 15
SHEIKH ZAYED ROAD
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Soubory cookie používáme k personalizaci a poskytování obsahu. Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s našimi podmínkami. Informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Odmítnout Přijmout
Vybrat Věž C Exteriér Interiér Vybavení Apartmány Podpora makléřů
Apartmány

FILTROVAT PODLE FUNKCÍ

VIZUÁLNÍ VÝBĚR APARTMÁNŮ

CZ
EN RU AR FR ZH FA
Žádost o zpětné zavolání
Zeptejte se Volání WhatsApp

Kontaktujte nás

800 88880
Umístění

JVC, DUBAJ, SAE

PRODEJNÍ KANCELÁŘ

SAE, Dubaj, Sheikh Zayed Road, The One Tower, patro 15, PO box 390114

Napište nám

MR*
MR. MRS. MISS MS.
*Povinné pole
*Povinné pole
*Povinné pole
*Povinné pole
Souhlasím s Podmínkami použití

Děkujeme za projevený zájem o projekt The Orchard Place Project.
Vaše zpráva byla odeslána. Náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
V případě jakýchkoli naléhavých dotazů volejte 800 88880

OK